Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB „Detalita" (toliau - Pardavėjas) priklausančioje internetinėje užsakymų sistemoje www.detalita.lt  (toliau - Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės).
1.2. Prekių pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau sutartis) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el - parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, norodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis paspaudžia mygtuką "Patvirtinti prekių užsakymą". Pirkėjui atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu išsiunčia patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas bei jame nurodo tikslią prekės ir pristatymo kainą. Laikoma, kad asmuo, kuris užsako prekes ir patvirtina užsakymą, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.
1.3. Užpildęs užklausą Vartotojas tampa Parduotuvės klientu (toliau - Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti užklausas, užsakymus, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.
1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.
1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

 

2. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka 
2.1. Prekių užsakyme Prekių kainos nurodytos su PVM.
2.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.
2.3. Klientas už užsakytas Prekes gali atsiskaityti vienu iš būdų:
2.3.1. Grynais pinigais, kurjeriui pristačius prekes. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, užsakymas iš karto pradedamas vykdyti, o kurjeriui atvykus, reikia tureti tikslią sumą pinigų, kokia yra užsakymo suma.

2.3.2. Pasinaudojus elektroninės bankininkystės paslaugomis: 3 pirkimo žingsnyje pasirinkite reikiamo banko nuoroda. 5 žingsnyje paspauskite "Atlikti mokėjimą", užsiregistruokite atsidariusiame banko tinklapyje ir patvirtinkite parengtą mokėjimo pavedimą. Užsakymo būsena pasikeičia į "apmokėtas" ir užsakymas pradedamas vykdyti.

2.3.3. Atsiskaitant bankiniu pavedimu (įnešant grynus pinigus arba darant pavedimą iš sąskaitos) į pardavėjo banko sąskaitą, mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti Jums suteiktą užsakymo numerį. 

2.4. Pateikdamas užsakymą Klientas įsipareigoja už Prekes atsiskaityti laiku. Prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentu laikoma užsakymo patvirtinimo gavimas elektroniniu paštu.


2.5. Kai mokama išankstiniu mokėjimu, Klientas įsipareigoja atsikaityti per 1 darbo dieną nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo momento. Jei per nustatytą terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už prekes į Pardavėjo nurodytą sąskaitą, užsakymas anuliuojamas.

 

3. Prekių užsakymas
3.1. Klientas pasirinkęs jam reikiamą Prekę pateikia Pardavėjui užsakymą. Kliento patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas automatiniu būdu (paspaudus "Patvirtinti").
3.2. Kiekvieną kartą Klientas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.
3.3. Patvirtindamas užsakymą, Klientas įsipareigoja patikrinti ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.
3.4. Prekės užsakymas pradedamas vykdyti:
3.4.1. Klientui pasirinkus išankstinį apmokėjimą, po pinigų nuskaitymo į Pardavėjo sąskaitą;
3.5. Klientas, pildydamas užsakymą, nurodo Prekės individualias savybes, kiekį, Prekes priimsiantį asmenį (kai Prekes priima ne pats Klientas) ir pageidaujamą pristatymo laiką bei kitus duomenis reikalingus prekes pristatymui.
3.6. Kai Klientas pageidauja, kad Prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme nurodomas naujas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys. Nurodant kitą Prekių gavėją už Prekes galima atsiskaityti tik išankstiniu mokėjimu.
3.7. Užsakymas laikomas pateiktu Pardavėjui tik nuo to momento, kada Pardavėjas jį gauna.
3.8. Pardavėjas priima ir patvirtina tik teisingai užpildytus užsakymus.
3.9. Kliento pateiktą užsakymą Pardavėjas patvirtina automatiškai nuo jo gavimo momento ir pradeda jį vykdyti gavęs apmokėjimą į Pardavėjo sąskaitą arba iškart po užsakymo patvirtinimo , jei yra pasirinktas atsiskaitymo būdas grynais apmokant kurjeriui.

 

4. Prekių pristatymas ir įteikimas

4.1. Kai Klientas pasirenka išankstinį apmokėjimą, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Klientui per 1-2 d.d. po užsakymo apmokėjimo gavimo patvirtinimo, jei prekė yra centriniame sandėlyje, kitais atvejais prekės pristatomos per 2-4 d.d. arba per kitą pardavėjo nurodytą terminą.

4.2. Prekės pristatomos trimis būdais:

4.2.1. Paštu;

4.2.2. Per kurjerių tarnybą;

4.2.3. Pardavėjo transportu.


4.3. Prieš pristatydami prekę kurjeriai ar Pardavėjo darbuotojai, iškilus būtinybei, turi teisę susisiekti su Klientu ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Klientas priims pristatomas Prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.
4.3. Tais atvejais kai Klientas negali priimti sutartu laiku Prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu Prekes pristatantį kurjerį ir Pardavėją.
4.4. Jeigu Kliento nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Klientas nerandamas, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo.
4.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) isipareigoja patikrinti prekiu kiekį ir kokybę. Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Klientas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta. Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie Prekių pakuotės pažeidimą pažymėti Pardavėjo (Pardavėjo atstovo) pateiktame dokumente.
4.6. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą.
4.7. Klientui patvirtinus užsakymą, už Prekes Pardavėjas Klientui išsiunčiama išankstinė sąskaita faktūra, o sąskaita faktūra išrašoma po prekių gavimo.

4.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Kliento kaltės.

4.9. Pristačius prekes Pirkejo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės yra perduotos Pirkėjui (Pirekėjo atstovui).

 

5. Prekių garantijos

UAB „Detalita“ internetinėje parduotuvėje www.detalita.lt parduodamos itin kokybiškos auto prekės, o kaip ir perkant visose kitose auto dalių parduotuvėse, čia Jums bus suteiktos garantijos: prireikus nekokybiškas prekes pakeisime arba grąžinsime sumokėtus pinigus.
Prekėms suteikiamos garantijos:
1. Klientui įteikus prekę, atitinkančią įprastus šiai prekei keliamus kokybinius reikalavimus, pradedamas skaičiuoti šios prekės garantinis terminas.
Jei prekei suteikiamas ilgesnis  garantinis laikotarpis nei LR įstatymuose numatytais pagrindais, jis nurodomas prekių garantiniuose dokumentuose.
2. Pastebėjus, kad prekė neatitinka įprastų šiai prekei kokybinių reikalavimų, žiūrėti 6 punktą.

3. Prekė nekeičiama ir pinigai negrąžinami, jei prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Klientas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo/sandėliavimo, o ypač montavimo į automobilį, taisykles. 

 

6. Prekių grąžinimas

6.
1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697  „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ ir Civiliniu kodeksu: pretenzijas dėl gautos prekės asortimento galima pateikti per protingą terminą. Pretenzijas dėl prekės kokybės galima pareikšti per 2 metų laikotarpį nuo prekės gavimo dienos.

6.2. Pirkėjui grąžinant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 6.1. punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

6.2.1.    pageidautina, tačiau neprivaloma, kad grąžinama prekė būtų originalioje tvarkingoje pakuotėje;

6.2.2.    grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

6.2.3.    grąžinama prekė turi būti švari;

6.2.4.    grąžinamos prekės garantijos terminas neturi būti pasibaigęs;

6.2.5.    pateikiamas rašytinis prašymas nurodant vieną pasirinktą pageidavimą iš galimų: nemokamai pašalinti prekės trūkumus, nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai prekės trūkumams sumažinti prekės kainą, vienašališkai nutraukti sutartį ir sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą;

6.2.6.    pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (kasos kvitas, sąskaita faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas).

6.3. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju, jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Prekių keitimo į kitą dydį, spalvą arba modelį atveju pakartotinis pristatymas yra nemokamas. Dėl pakartotinio prekių pristatymo ar atsiėmimo Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria elektroniniu paštu arba telefonu.

6.4. Norint aukščiau nurodytais atvejais grąžinti prekę mums atgal, Jums reikia informuoti mus skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6.5. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Jūs privalote sumokėti tokį kainų skirtumą.

7. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė


7.1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į Mažmeninės prekybos taisykles, patvirtintas 2001m. birželio 11d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 ir Civilinio kodekso nuostatas.

7.2. Klientas turi teisę:
7.2.1. Įsigyti parduodamą Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka;
7.2.2. Atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavėjui raštu apie tai per 14 (keturiolika) darbo dienu nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė.
7.3. Klientas įsipareigoja:
7.3.1. Naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų;
7.3.2. Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims;
7.3.3. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui;
7.3.4. Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes;
7.3.5. Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti;
7.3.6. Susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.
7.4. Pardavėjas turi teisę:
7.4.1. Bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą;
7.4.2. Pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;
7.4.3. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas;
7.4.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.4.5. Anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas vėluoja atsiskaityti, užsakydamas Prekes pasirinko išankstinį apmokėjimą;
7.5. Pardavėjas įsipareigoja:
7.5.1. Parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;
7.5.2. Parduoti Prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų Kliento išsirinktą pavyzdį;
7.5.3. Pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;
7.5.4. Garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, kompleksiškos prekės;
7.5.5. Parduodant ne maisto prekes, išduoti Klientui garantinį dokumentą, kuriame turi būti tiksliai ir aiškiai nurodytas Prekės kokybės garantijos terminas, jeigu parduodamoms Prekėms toks terminas yra nustatytas;
7.5.6. Prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad Klientas turėtų realią galimybę panaudoti šias Prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;
7.5.7. Suteikti valstybine kalba Klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą Prekę;
7.5.8. Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą Prekę;
7.5.9. Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.
7.6. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.
7.7. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.
7.8. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
7.9. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.
7.10. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

8.1. Visi vartotojai gali lankytis internetinėje parduotuvėje shop.detalita.lt neatskleisdami jokių savo asmeninių duomenų, tačiau jeigu jie norės įvykdyti pirkimą, jie turės įvesti būtinus asmens duomenis (tokius kaip vardas ir pavardė, pristatymo adresas, kontaktinis el.paštas, telefonas ir kt.).
8.2. Pirkėjas registruodamasis sutinka, kad jo asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, Duomenų valdytojo būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis. Sutikimas duoti Duomenų valdytojui leidimą asmeninių duomenų apdorojimui yra savanoriškas ir Pirkėjas turi teisę atsiimti sutikimą, pateikdamas raštišką pareiškimą ir atsiųsdamas jį el.paštu b2b.detalita.lt .
8.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos pats koreguoti bei, jeigu pačiam nepavyksta to padaryti, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti savo duomenis, parašydamas el.laišką adresu b2b@detalita.lt. Tokiu atveju UAB "Detalita" nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-3 darbo dienas).
8.4. UAB "Detalita" pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka registraciją interneto parduotuvėje shop.detalita.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kita) prekių ar paslaugų užsakymų apdorojimui (arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui) bei pardavimui įvykdyti. Pirkėjas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje shop.detalita.lt, patvirtina sutinkantis, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų užsakymų shop.detalita.lt internetinėje parduotuvėje apdorojimui ir pardavimui, bei tiesioginės rinkodaros tikslais (sutinka gauti naujienlaiškius bei informacinius pranešimus Pirkėjo nurodytu el.pašto adresu). Pirkėjas ne dažniau, kaip kelis kartus per mėnesį gaus naujienlaiškį savo nurodytu el.pašto adresu, tačiau jam yra sudaryta aiški galimybė naujienlaiškio atsisakyti.
8.5. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
8.6. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
8.7. Pirkėjų duomenys yra saugojami ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais ne ilgiau nei 2 metus nuo Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės shop.detalita.lt. Po šio termino kliento duomenys yra sunaikinami. Asmens duomenų sunaikinimą prižiūri domenų valdytojas.

9. Kitos nuostatos

9.1.Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.

9.2.Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Internetinės parduotuvės sistemoje prisiregistravęs Pirkėjas informuojamas prisijungimo metu. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis.

9.3.Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami vadovaujantis  Lietuvos Respublikos teisės aktais.  Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir autoaibe.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl autoaibe.lt įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje https://www.vvtat.lt/(taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/

Top sezono prekės

Prekiniai ženklai

Duomenų kopijavimas be išankstinio TECDOC sutikimo yra draudžiamas. Ypač draudžiama kopijuoti visą duomenų bazę ir ją platinti. Pažeidus šias autoriaus teises ir nustačius tokius atvejus, nustatyti asmenys bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Tapk atsakingu vairuotoju! Viskas prasideda nuo aplinkosaugos žinių ir įpročių. www.esuatsakingas.lt